Tako je vriŠĆala Banshee

Blog revoltirane sanjarke

12.10.2007.

Skeč 1: Roditelji te najbolje razumiju

 B: Mama, gdje fen ?

 

M: ...

 

B: Mama, gdje fen ?

 

M: Hoćeš baklavu ?

 

B: Hoću fen.


 

Tako je vriŠĆala Banshee