Tako je vriŠĆala Banshee

Blog revoltirane sanjarke

24.03.2005.

Umijeće Življenja

U ovih par dana naučila sam nekoliko stvari za uspješnu komunikaciju s ljudima, koje ću držati kao naravoučenija i životne putokaze.

1. - Dobar izgled i lijepa riječ gvozdena vrata otvaraju (zavisno kako si obučena i našminkana i koliko daješ komplimenata, toliko si prihvaćena, ljudi vole ljepotu i riječi i lica)

2. - Svoje mišljenje čuvaj, tuđe potvrđuj (time dobijaš naklonost osobe s kojom razgovaraš, ljudi vole da čuju da su u pravu)

3. - Stvori u sagovorniku iluziju da ga smatraš sebi ravnim (ma koliko njegova glupost ometala tvoje pokušaje, ljudi ne vole da ih se ponižava, ni intelektualno ni moralno ni estetski)

4. - Izbjegavaj samouvjerenost ili samosvjesnost, budi nenametljiv/a (ljudi vole da se osjećaju "viši" ili jednaki moralno, estetski ili intelektualno od drugih. Vidi pod 3)

Finalni zaključak: Kroz život najbolje prolaze lukavi

Savjet samoj sebi: Brutalna iskrenost vodi ka brutalnom tretmanu okoline prema brutalno iskrenom pojedincu. Ukoliko želiš prolaziti bolje u životu, poštuj svih pet gorenavedenih tOčaka.

Tako je vriŠĆala Banshee